Aktiviteter ved SEMSA

 

Grunnet videreutdanning er tilbudet for tiden begrenset. Eventuelle kurs blir lagt ut her og på Facebook.